Stratum MKStratum MKStratum MK
02 3220613 или 070255637
ул. Димитрије Чуповски 25-1/5, 1000 Скопје
Stratum MKStratum MKStratum MK

Иновациски менаџмент

Иновациски менаџмент – развој на нови производи и услуги – процесот на Иновации е базиран на креативност но, не интуитивна креативност туку аналитична која кога се базира на податоци и информации шансите за успех на пазарот се зголемуваат дури за 90%

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks
X